Manresa, Barcelona, 08240, ES
infosportcontact05@gmail.com

Igualtat de gènere

IGUALTAT DE GÈNERE

Definició:

La igualtat de gènere, també coneguda com a igualtat de sexes, implica que els homes i les dones han de rebre el mateix tractament, llevat que hi hagi una raó biològica per a un tractament diferent.

El principi d’igualtat de gènere és una obligació de dret internacional general, que ara mateix es compleix a tot arreu del món, s’estableix sempre com un principi que ha d’inspirar la resta dels drets humans fonamentals.

Igualtat i esport:

Les desigualtats entre homes i dones són encara més grans quan parlem d’esport de competició professional. L’esport femení té encara molt poc ressò en els mitjans de comunicació, pocs referents i els salaris que perceben les dones que es dediquen a l’esport professional està molt per sota del que guanyen els homes. A mesura que passen els dies va reduint la diferència, però hi segueix sent.

Núria Picas és una alpinista, corredora i escaladora Catalana molt important.

La nostra opinió

Nosaltres estem d’acord amb la igualtat de gènere, volem que les persones canviïn la seva mentalitat i comencin a pensar que les dones i els homes som iguals i tenim els mateixos drets.

Si comparem la igualtat de gènere amb l’esport, podem veure que els homes poden arribar a cobrar el triple que les dones. Actualment, la gent prefereix veure l’esport professional masculí i no el femení.